Sortiment

O nás » Akosť

Akosť

Firma MARTEL ENERGO s.r.o. kladie veľký dôraz na kvalitu dodávaných produktov. Všetky činnosti v spoločnosti prebiehajú v súlade s vnútrofiremným systémom riadenia kvality pre predaj a servis meracej a regulačnej techniky.

Taktiež i naši dodávatelia sú vyberaní a hodnotení podľa kvality a spoľahlivosti dodávok a preferujeme dodávateľov, ktorý majú zavedený systém riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2001.

Hlavným cieľom všetkých činností v našej spoločnosti je spokojnosť našich zákazníkov.