Sortiment

O nás » Dodávatelia

Dodávatelia

Ponúkame dodávky kompletného sortimentu meracej a regulačnej techniky od nasledujúcich výrobcov: (uvádzame v abecednom poradí)

riadiace systémy

riadiace systémy

regulátory, ukazovacie prístroje, snímače teploty a vlhkosti

regulátory, ukazovacie prístroje, snímače teploty a vlhkosti

elektromagnetické ventily, pneumatika

elektromagnetické ventily, pneumatika

servopohony

servopohony

ventily, kohúty

ventily, kohúty

napájacie zdroje

napájacie zdroje

snímače tlaku

snímače tlaku

servopohony, ventily

servopohony, ventily

bezpapierové zapisovače

bezpapierové zapisovače

ručné meracie prístroje, snímače teploty a vlhkosti

ručné meracie prístroje, snímače teploty a vlhkosti

snímače tlaku, termostaty, presostaty, elektromagnetické ventily, frekvenčné meniče

snímače tlaku, termostaty, presostaty, elektromagnetické ventily, frekvenčné meniče

snímače hladiny

snímače hladiny

meranie vlhkosti

meranie vlhkosti

odolné záznamníky teploty

odolné záznamníky teploty

servopohony, snímače hladiny

servopohony, snímače hladiny

indukčné ultrazvukové prietokomery

indukčné ultrazvukové prietokomery

meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, analýza

meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, analýza

meranie prietoku, hladiny

meranie prietoku, hladiny

meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, analýza, zapisovače

meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, analýza, zapisovače

guľové kohúty

guľové kohúty

ventily, servopohony, zmiešavače

ventily, servopohony, zmiešavače

elektropneumatické prevodníky

elektropneumatické prevodníky

infrateplomery, termokamery, multimetre, revízne prístroje

infrateplomery, termokamery, multimetre, revízne prístroje

snímače tlaku a tlakové diferencie, prietokomery, ventily, pozicionéry

snímače tlaku a tlakové diferencie, prietokomery, ventily, pozicionéry

ručné a panelové meracie prístroje, sondy

ručné a panelové meracie prístroje, sondy

priemyselná automatizácia

priemyselná automatizácia

indukčné snímače, snímače tlaku

indukčné snímače, snímače tlaku

prevodníky

prevodníky

snímače teploty, tlaku, prevodníky, zapisovače, analýza

snímače teploty, tlaku, prevodníky, zapisovače, analýza

snímače teploty, tlaku, prietoku, vodivosť,

snímače teploty, tlaku, prietoku, vodivosť,

meranie prietoku a hladiny

meranie prietoku a hladiny

kompletné systémy regulácie

kompletné systémy regulácie

regulačné, havarijné a uzatváracie ventily

regulačné, havarijné a uzatváracie ventily

bimetalové teplomery, termostaty

bimetalové teplomery, termostaty

manometre

manometre

meracie clony pre meranie prietoku

meracie clony pre meranie prietoku

termočlánky, kompenzačné vedenie, snímače teploty

termočlánky, kompenzačné vedenie, snímače teploty

meranie pH, vodivosti

meranie pH, vodivosti

meranie hladiny

meranie hladiny

pneumatické pohony

pneumatické pohony

snímače teploty, tlaku, hladiny, prietoku, pH, vodivosti

snímače teploty, tlaku, hladiny, prietoku, pH, vodivosti

elektronické komponenty

elektronické komponenty

panelové prístroje, zobrazovače

panelové prístroje, zobrazovače

ventily, fitingy, filtre

ventily, fitingy, filtre

guľové kohúty

guľové kohúty

ventily, servopohony

ventily, servopohony

napájacie zdroje

napájacie zdroje

manometre, teplomery

manometre, teplomery

galvanické oddeľovače, zdroje, prevodníky, snímače teploty

galvanické oddeľovače, zdroje, prevodníky, snímače teploty

infrateplomery

infrateplomery

snímače teploty, prevodníky

snímače teploty, prevodníky

snímače teploty, prevodníky

snímače teploty, prevodníky

vodomery, merače tepla

vodomery, merače tepla

snímače teploty, kompenzačné a termočlánkové vedenia

snímače teploty, kompenzačné a termočlánkové vedenia

meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, analýza

meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, analýza

servopohony, prevodníky

servopohony, prevodníky

manometre

manometre

dataloggery, snímače vlhkosti a teploty, meranie prietoku plynov

dataloggery, snímače vlhkosti a teploty, meranie prietoku plynov

termočlánky

termočlánky

indukčné snímače

indukčné snímače

nožové šupátka

nožové šupátka

ventily, kohúty, klapky, šupátka

ventily, kohúty, klapky, šupátka

meranie hladiny

meranie hladiny

manometre, snímače tlaku

manometre, snímače tlaku

snímače tlaku a tlakovej diferencie, pH, vodivosť, zapisovače

snímače tlaku a tlakovej diferencie, pH, vodivosť, zapisovače

meranie teploty, tlaku, vodivosti, ventilový program, prístroje

meranie teploty, tlaku, vodivosti, ventilový program, prístroje

servomotory

servomotory

snímače teploty, termostaty, presostaty, prístroje

snímače teploty, termostaty, presostaty, prístroje